Laden...

Diensten

  • re-integratie, zowel in loondienst als zelfstandig ondernemer
  • herstelcoaching
  • casemanagement
  • huishoudelijke hulpbehoefte
  • mobiliteit
  • aanpassingen (woning)
  • ondersteuning in wet- en regelgeving: UWV, WMO, Gemeenten
  • would-be onderzoek
  • multidisciplinaire samenwerking met o.m. letselschadepsychologen, loopbaanadviseurs, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, professionals in NAH, multi-disciplinaire revalidatiecentra.

In de afgelopen 20 jaar dat Hendriks Mens en Arbeid als arbeidsdeskundigen werkzaam zijn als specialisten in letselschadezaken, lag de nadruk met name op het terrein van re-integratie. Bekend is dat de grootste schadelast in letselzaken ‘het verlies aan arbeidsvermogen is’. Terecht derhalve dat de focus vooral lag – en ligt – op een terugkeer naar betaald werk, zowel voor slachtoffers in loondienst als voor zelfstandigen. Met betrekking tot deze laatste groep blijkt in de praktijk een niet onaanzienlijk deel geen AOV te hebben. Dat maakt het belang voor de aansprakelijke verzekeraar alleen maar groter om de schadelast te verminderen.

Omdat eenieder slachtoffer kan zijn van een ongeval, betekent dat ook dat er nimmer sprake is van een casus ‘volgens het boekje’. De privé-situatie van het slachtoffer kan met zich meebrengen dat nadrukkelijk aandacht gegeven dient te worden aan ondersteuning in huishoudelijke hulp, mobiliteit, (tijdelijke) aanpassingen in de woning, multidisciplinaire aanpak in samenwerking met ergotherapie/fysiotherapie/psychologische begeleiding/professionals bekend met NAH, arbeidsbelastbaarheidsonderzoek, ondersteuning in de wet- en regelgeving (UWV, Gemeentes/WMO). Ook het in kaart brengen wat de loopbaan met bijhorend inkomen had kunnen zijn zonder ongeval (would-be onderzoek) behoort tot onze werkzaamheden.