Werkwijze

ONZE WERKWIJZE

Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke begeleiding.
Bij voorkeur bezoeken we betrokkene in diens thuissituatie en zoeken we contact met betrokken partijen zoals werkgever, arbodienst of het UWV. Door het actief benaderen van een relevant netwerk in de arbeidsmarkt met werkgevers en door jobhunting, wordt gezocht naar een passende baan. Door het maken van heldere en transparante rapportages, iedere 6 tot 8 weken, blijft u als opdrachtgever voortdurend op de hoogte van de actuele stand van zaken. Tevens wordt u, indien de situatie dat vereist, per mail of telefonisch benaderd voor overleg. Door op de hoogte te zijn van de recente wet- en regelgeving kan de juiste handelswijze uitgevoerd worden.

Hendriks Mens en Arbeid werkt vanuit de gedachte dat het gewenste resultaat alleen bereikt kan worden als er sprake is van transparantie, optimale communicatie en niet in de laatste plaats een solide vertrouwensbasis tussen alle betrokken partijen.


Ten alle tijden zullen de volgende onderdelen plaatsvinden na ontvangst van een opdracht:

1. Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek, bij voorkeur de thuis- situatie van de betrokkene, wordt op een informele wijze kennis gemaakt. We kijken gezamenlijk naar de periode van voor en na het ongeval om zodoende een beeld te kunnen vormen. Daarnaast bespreken we de wensen en behoeften van de betrokkene alsmede de mogelijkheden vandaag de dag. Dit intakegesprek is de aftrap voor het traject dat wij met betrokkene gaan doorlopen.

2. Rapportage(s)

Na het intakegesprek brengen wij een rapport uit met ons plan van aanpak en zienswijze op de situatie. Daarnaast ontvangt u als opdrachtgever iedere 6 tot 8 weken een kort en bondig overzicht van de gedane zaken en vorderingen.